"RAPA"
Produkcja Spławików
W.Szajkowski A.Krygicz
ul. Kościuszki 142
50-439 Wrocław
tel: 342-74-06